DTY

HIGH - INTERMINGLED
Denier
75D/36F
75D/72F
100D/144F
150D/48F
150D/144F
200D/96F
300D/96F
YARI MAT HAM BEYAZ:
Karton Paketleme: Her bobin 7,5 kg , Her karton 4 bobin,
Her 40'HQ FCL, 833 karton,
Her 40'HQ FCL, Net 24480 kg.
SLIGHT - INTERMINGLED
Final Denier
75D/36F
75D/72F
100D/144F
150D/48F
150D/144F
75D/144F
150D/288F
200D/96F
300D/96F
TRILOBAL PARLAK:
TBR Karton Paketleme: Her bobin 8 kg.
Her Karton 4 bobin
Her 40'HQ FCL 766 karton,
Her 40'HQ FCL, Net 24512 kg.
Palet Paketleme: Her bobin 8 kg.
20 palet için, bir palette 72 bobin,
Her 40'HQ FCL.'de toplam 40 palet,
40'HQ FCL Net 24480 kg.
NON - INTERMINGLED
Denier
75D/36F
75D/72F
100D/144F
150D/48F
150D/144F
200D/96F
300D/96F
TRILOBAL PARLAK:
TBR Palet Paketleme: Her bobin 8 kg.
Her palet 72 bobin,
Her 40 GP konteyner 44 palet,
Her 40's GP FCL, Net 24480 kg.